Ką mes darome ?

  • Atsakome į lankytojų užklausas apie Europos Sąjungą: jos politikas ir veiklos sritis, istoriją ir raidą, aktualijas, ES programas, ES šalis-nares ir kandidates, Lietuvos integraciją į ES tiesiogiai (lankytojui atėjus į Centrą), telefonu arba el.paštu. Esame sukaupę virš 2000 pavadinimų informacinių leidinių fondą, kuriuos skoliname ir į namus. Centre savarankiškai  informacijos apie ES paieškai turime kompiuterį su interneto prieiga.
  • Platiname dalinamą literatūrą (gyventojams, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms).
  • Organizuojame įvairaus pobūdžio ir tematikos (ES aktualijų, istorijos, aplinkosaugos, pilietybės, ekonomikos, migracijos kt.) renginius: paskaitas, seminarus, diskusijas, akcijas, debatus, konferencijas, akcijas, parodas, konkursus, gatvės šventes ir kt.
  • Bendradarbiaujame su kitomis ES tarnybomis:  Jūsų Europos patarėju, Eures, Europos  vartotojų centru, Eurodesk Lietuva, Europos verslo ir inovacijų tinkle, SOLVIT  ir kt.

Mūsų veiklą finansuoja Europos Komisija.

Europe Direct informacijos centrai yra sudėtinė Europe Direct informacinių tarnybų tinklo dalis. Europe Direct informacinės tarnybos  Europe Direct kontaktinis centras Briuselyje (skambučių centras - NEMOKAMAS telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11 ir užklausų pateikimas el .būdu). Daugiau informacijos: http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm 

400 Europe Direct dokumentacijos centrų, įsikūrusių Europos universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose. Kaune – tai KTU Europos instituto Europe Direct dokumentacijos centras.

Naudingos nuorodos

  •