LIETUVOJE ĮSTEIGTA NACIONALINĖ SKAITMENINĖ KOALICIJA

08 lapkričio, 2013

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pasveikino Lietuvos švietimo, bibliotekų, skaitmeninio ir IRT sektorių įsipareigojimą ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir didinti šios srities darbo vietų skaičių Lietuvoje. Didžiausiame Europos skaitmeninių inovacijų renginyje ICT 2013 Vilniuje vienuolika organizacijų ir asociacijų pasirašė bendradarbiavimo memorandum “Dėl nacionalinės Lietuvos skaitmeninės koalicijos steigimo”. Šios koalicijos siekis – mažinti IT specialist trūkumą, propaguoti mokymosi visą gyvenimą programas ir didinti informuotumą apie skaitmeninio raštingumo ir IRT įgūdžių svarbą.

Bendradarbiavimo memorandumą pasirašė Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, IRT asociacijos INFOBALT, Vilniaus universiteto, asociacijos „Langas į ateitį“, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos ir „ECDL Lietuva“, Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos, Kauno technologijos universiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

Neelie Kroes sakė: „Neabejoju, kad Lietuvos skaitmeninės koalicijos pavyzdys įkvėps ir kitas valstybes nares. Koalicijos partneriai tvirtai pasiryžę vykdyti savo įsipareigojimus, o pati koalicija sulaukė didelės politinės Lietuvos ir ES paramos. Koalicijos laukia nelengvas uždavinys, tad raginu ją pasidomėti struktūrinių fondų parama, visų pirma Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos parama Europos prarastosios kartos skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti.“

Europos skaitmeninė ekonomika auga, kasdieniame gyvenime mes pasikliaujame skaitmeninėmis priemonėmis ir procesais, tačiau plėtoti didžiulį šios ekonomikos potencialą trukdo didelė skaitmeninių įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktis. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES šalių, IRT specialybės absolventų skaičius mažėja, nors įmonės ir organizacijos IRT specialistų labai pasigenda. Jei niekas nepasikeis, 2015 m. visoje Europos Sąjungoje gali trūkti net 900 tūkst. šių specialistų.

Siekdama spręsti šią problemą, 2013 m. kovo mėn. Komisija įsteigė didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti. Lietuva yra antroji ES šalis, oficialiai įsteigusi nacionalinę koaliciją (pirmoji 2013 m. liepos mėn. ją įsteigė Lenkija) (žr. SPEECH/13/598). Panašias nacionalines arba savivaldybių lygmens koalicijas taip pat rengiamasi steigti maždaug 10-yje valstybių narių. Iki šiol ES masto didžiajai koalicijai pritarimą išreiškė 41 suinteresuotoji šalis – valdžios institucijos, švietimo įstaigos, valstybinės ir privačios įdarbinimo tarnybos, IT įmonės ir kitos organizacijos.

Skaitmeninių įgūdžių krizę per Europos Vadovų Tarybos susitikimą 2013 m. spalio 25–26 d. aptarė ir ES vadovai. Taryba  ypač ragino stiprinti didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti, kad ji padėtų spręsti įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties problemą, naudodamasi tikslinėmis darbo jėgos judumo programomis ir nauju Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatoriumi.

Pagrindiniai faktai

Komisijos vadovaujama daugelį suinteresuotųjų šalių vienijanti koalicija siekia spręsti IRT įgūdžių stokos ir kelių šimtų tūkstančių IRT specialistų trūkumo problemą. Nuo įsteigimo 2013 m. kovo mėn. didžiosios koalicijos tikslų įsipareigojo siekti 41 suinteresuotoji šalis – pramonės, švietimo, ne pelno organizacijų ir vietinių iniciatyvų atstovai. Nauji įsipareigojimai daugiausia susiję su jaunimo užimtumu, pvz., įsipareigojimas steigti naują jaunųjų Europos specialistų interneto tinklą YouRock, suteiksiantį jaunuoliams galimybę naudoti savo kūrybinės veiklos internete rezultatus kaip savo verslo įgūdžių ir kitų gabumų įrodymą, o dėl to padidės jų konkurencingumas ir matomumas darbo rinkoje. Kitas pavyzdys – bendra Graikijos pramonės, švietimo ir profesinio rengimo įstaigų, pradedančiųjų įmonių ir personalo agentūrų interneto svetainė Getbusy.gr, kurios siekis – iki 2014 m. Graikijoje suteikti kvalifikaciją 12,5 tūkst. jaunuolių, gerinti jų verslumo įgūdžius ir žinias naujųjų technologijų srityje. Taip ši svetainė padės mažinti milžinišką jaunimo nedarbą šalyje.

Nacionalinė Lietuvos skaitmeninė koalicija įsteigta didžiausiame Europos skaitmeninių inovacijų renginyje „ICT 2013 – Create Connect Grow“ („IRT 2013 – kurti, jungtis, augti“), kurį surengė Europos Komisija, bendradarbiaudama su 2013 m. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia Lietuva.

Nacionalinę koaliciją įsteigė šios organizacijos:

Asociacija „Langas į ateitį“. Tai socialiai atsakingų įmonių įsteigta organizacija, nuo 2002 m. ugdanti IRT įgūdžius Lietuvoje ir skatinanti saugiai naudotis internetu ir plėtoti viešąsias ir privačiąsias elektronines paslaugas, kad Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė būtų geresnė, o šalies konkurencingumas tiek Europoje, tiek pasaulyje – didesnis.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Ministerija yra atsakinga už informacinės visuomenės kūrimą, ji koordinuoja Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės programos ir ES skaitmeninės darbotvarkės strategijų Lietuvoje įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas iš svarbiausių jos uždavinių – skatinti gyventojų, įskaitant jaunimo, užimtumą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Jos siekis – pritaikyti švietimą prie Lietuvos informacinės visuomenės poreikių ir gerinti mokymosi visą gyvenimą galimybes kibernetinėje erdvėje.

Asociacija INFOBALT. Tai nacionalinio IRT sektoriaus atstovė, siekianti kurti šiam sektoriui palankesnę verslo aplinką, o pramonės augimui sudaryti geriausias sąlygas ir teikti naujų galimybių. Asociacija teikia papildomos naudos tiek asociacijos nariams, tiek Lietuvos gyventojams ir viešajam sektoriui.

Vilniaus universitetas. Tai didžiausia Lietuvos švietimo įstaiga ir viena iš seniausių šiaurės Europos aukštojo mokslo institucijų, kurioje atliekami aukštos kokybės beveik visų mokslo sričių moksliniai tyrimai.

Kauno technologijos universitetas (KTU). Tai vienas iš didžiausių Baltijos valstybių technologijos universitetų ir vienas iš svarbiausių šalies universitetų, pirmaujantis daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų sričių.

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA). Tai asociacija, įsteigta tam, kad suvienytų juridinius ir fizinius asmenis nuotoliniam mokymui ir e. mokymuisi Lietuvoje plėtoti ir dalyvauti formuojant nacionalinę e. mokymosi strategiją.

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir „ECDL Lietuva“. Pagrindiniai jų uždaviniai ir veikla – informatikos ir IRT plėtojimas Lietuvoje, informatikos specialistų ir vartotojų mokymo organizavimas ir mokymas darbo vietose, sąjungos narių elektroninių įgūdžių sertifikavimas ir kompiuterinio raštingumo mokymas bendrojo lavinimo mokyklose.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija. Tai asociacija, vienijanti daugumą Lietuvos viešųjų bibliotekų, kurios, be įprastinės savo veiklos, teikia gyventojams konsultacijas, susijusias su darbui reikalingais IRT įgūdžiais, ir skatina juos šių įgūdžių įgyti.

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA). Pagrindinis šios asociacijos tikslas – plėtoti kūrybingą Lietuvos informatikos ir informacinių technologijų mokytojų bei dėstytojų metodinį darbą, šiuos mokytojus skatinti gerinti žinias, apibendrinti ir skleisti narių patirtį, įgytą naudojant naująsias technologijas ir mokymo metodus, taip pat aktyviai padėti kurti žinių visuomenę.

 

Europos Komisijos atstovybė informacija

 

Kontaktiniai duomenys

 • http://www.kaunastic.lt/test/images/tel.png+370 677 75536

  http://www.kaunastic.lt/test/images/address.png

  Studentų g.11-134

  53361 Akademija, 

  Kauno raj.

     http://www.kaunastic.lt/test/images/mail.png  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

    http://www.kaunastic.lt/test/images/fb.png Europe Direct Kaunas

  Nemokamas telefonas (Briuselis)

  0080067891011              

         

Video

 • EUROPOS PILIEČIŲ METŲ HIMNAS

Naudingos nuorodos

 •  
   


  2022