EUROPOS KOMISIJOS SIŪLYMAI REFORMUOTI EUROPOS PRIEBLOBSČIO POLITIKĄ

04 gegužės, 2016

Šiandien Europos Komisija pristato pasiūlymus, kuriais siekiama reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir sukurti teisingesnę, veiksmingesnę ir tvaresnę prieglobsčio prašymų paskirstymo valstybėms narėms sistemą.
Pagrindinis principas išlieka toks pats – prieglobsčio prašytojai turėtų, išskyrus atvejus, kai jie turi šeimą kur nors kitur, prašyti prieglobsčio pirmoje valstybėje, į kurią patenka, tačiau nauju teisingo paskirstymo mechanizmu bus užtikrinta, kad nė viena valstybė narė neliktų viena kilus neproporcingam spaudimui jos prieglobsčio sistemai. Šiandienos pasiūlymuose taip pat numatomas esamo Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) pertvarkymas į visavertę Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, atitinkančią jos svarbesnį vaidmenį naujoje sistemoje, ir ES pirštų atspaudų duomenų bazės EURODAC stiprinimą, siekiant geriau valdyti prieglobsčio sistemą ir kovoti su neteisėta migracija.


Nauji elementai:
 Naujoji sistema automatiškai nustatys atvejus, kai šalis turi tvarkytis su neproporcingai dideliu prieglobsčio prašymų skaičiumi. Tai bus atlikta atsižvelgiant į šalies dydį ir gerbūvį. Jei į vieną šalį atvyksta neproporcingai daugiau prieglobsčio prašytojų nei numatyta pagal minėtą referencinį skaičių (t. y. daugiau kaip 150 proc. referencinio prieglobsčio prašytojų skaičiaus), visi nauji prieglobsčio prašytojai (neatsižvelgiant į jų tautybę) iš tos šalies bus perkeliami į kitas ES šalis (atlikus jų prašymo priimtinumo patikrą), kol prašytojų skaičius taps mažesnis nei minėta riba.
 Valstybės narės taip pat turės galimybę laikinai nedalyvauti perskirstyme. Tokiu atveju ji asmenį priėmusiai valstybei narei turės sumokėti solidarumo įmoką – 250 000 eurų už kiekvieną prieglobsčio prašytoją, už kurį priešingu atveju ji būtų laikoma atsakinga valstybe nare pagal teisingo paskirstymo mechanizmą.
 Taikant teisingo paskirstymo mechanizmą bus atsižvelgiama ir į pastangas, kurių valstybė narė ėmėsi perkeldama pabėgėlius, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, tiesiai iš trečiosios šalies.
 Veiksmingesnė sistema su trumpesniais terminais kreiptis dėl prieglobsčio prašytojų perdavimo, atsakymams gauti ir prieglobsčio prašytojams perduoti iš vienos valstybės narės kitai valstybei narei, nepermetant atsakomybės viena kitai.
 Atgrasymas nuo pažeidimų ir antrinio judėjimo su aiškesniais teisinėmis prieglobsčio prašytojų prievolėmis, įskaitant pareigą likti valstybės narės, atsakingos už jų prašymą, teritorijoje, geografinius prašymų dėl materialinės pašalpos teikimo apribojimus ir proporcingas pasekmes tuo atveju, kai nesilaikoma reikalavimų.

Daugiau informacijos:
Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •