EUROPOS KOMISIJA SKELBIA NUOMONĘ DĖL ATNAUJINTO LIETUVOS BIUDŽETO PLANO PROJEKTO

21 sausio, 2017

Sausio 17 d. Europos Komisija priėmė nuomones dėl atnaujintų 2017 m. Ispanijos ir Lietuvos biudžeto planų projektų, pateiktų praėjusį gruodį, kai abiejose šalyse buvo suformuotos naujos vyriausybės. Vertinimas pagrįstas atnaujinta Komisijos 2016 m. rudens prognoze, skirta tik šioms dviem valstybėms narėms.


Atnaujintoje rudens prognozėje numatoma, kad Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas 2017 m. bus 0,8 % BVP. Remiantis atnaujintu 2017 m. biudžeto plano projektu, šiais metais gali būti labai nukrypta nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo. Tačiau Lietuva paprašė papildomo lankstumo pagal Stabilumo ir augimo paktą (iki 0,5 % BVP), kad galėtų įgyvendinti planuojamas esmines struktūrines darbo rinkos ir pensijų sistemos reformas. Kol kas atrodo, kad Lietuva turi pakankamai fiskalinio manevravimo galimybių, kad 2017 m. galėtų pasinaudoti tokiu laikinu nuokrypiu. Lietuvos tinkamumas pasinaudoti tokiu lankstumu bus įvertintas 2017 m. gegužės mėn. vertinant jos 2017 m. stabilumo programą. Apskritai Komisija mano, kad Lietuvos biudžeto plano projektas gali neatitikti Stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Ji ragina valdžios institucijas sudarant nacionalinį biudžetą imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad 2017 m. biudžetas atitiktų pakto nuostatas.
Komisija taip pat laikosi nuomonės, kad Lietuva nedaug pažengė reaguodama į konkrečias Tarybos rekomendacijas dėl struktūrinių fiskalinių reformų. Todėl Lietuva raginama tokią pažangą paspartinti.
Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis sakė: „Lietuvos biudžeto deficitas ir skola kol kas yra gerokai mažesni už reikalaujamą tikslą – atitinkamai 3 % ir 60 % BVP. Tačiau iš jos biudžeto plano projekto matyti, kad yra rizika, jog šalis gali nesilaikyti Stabilumo ir augimo pakto taisyklių, ir to pavyktų išvengti, jeigu šį pavasarį Lietuvai būtų leista pasinaudoti prašomu lankstumu.“
Lietuvai taikoma Stabilumo ir augimo pakto prevencinė dalis. 2016 m. liepos mėn. Taryba rekomendavo Lietuvai užtikrinti, kad 2016 m. ir 2017 m. nuokrypis nuo vidutinio laikotarpio tikslo neviršytų leidžiamos ribos, siejamos su sistemine pensijų reforma.
Po spalio 9 ir 23 d. įvykusių visuotinių Seimo rinkimų gruodžio 13 d. pradėjusi darbą naujoji Vyriausybė pateikė atnaujintą biudžeto plano projektą. Tai atnaujintas kadenciją baigiančios Lietuvos Vyriausybės 2016 m. spalio 17 d. pateiktas biudžeto plano projektas, parengtas pagal nesikeičiančios politikos scenarijų.

Daugiau informacijos - Nuomonės dėl biudžeto planų projektų.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022