SEMINARE JAUNIMUI - APIE TAI, KOKIAS GALIMYBES JIEMS SUTEIKIA ŠALIES NARYSTĖ ES

20 spalio, 2017

Vakar, spalio 19 d. Kauno kolegijoje įvyko seminaras-diskusija „Jaunimo teisės ir galimybės“, skirtas programos ERASMUS+ 30-mečiui. Renginio organizatoriai – Kauno Europe Direct informacijos centras ir Kauno kolegijos Ekonomikos ir vadybos fakulteto Įmonių administravimo katedra.


Seminaro metu kompetentingi atitinkamų sričių specialistai aptarė Europos Sąjungos aktualijas, jaunimo mokymosi bei darbo kitoje ES šalyje galimybes ir specifiką, vartotojų teises ES, socialiai atsakingo verslo reikšmę ekonomikai.
Kauno technologijos universiteto dėstytoja dr. Jurgita Barynienė akcentavo ES išskirtinumą pasaulyje tiek vertybiniu, tiek ekonominiu požiūriu, taip pat išsamiai aptarė dabartinius Europai tenkančius įveikti iššūkius: senstančią Europą; migracijos krizę ekonominiu, politiniu, demografiniu aspektais; darbo rinkos, ypač jaunimo, problemas ir kaitą – kaip vieną iš sprendimo būdų detaliau pristatė gan naujos ES iniciatyvos - Solidarumo korpuso galimybes. Buvo kalbėta ir apie Brexit, numatomas ES plėtros galimybes ir globalizacijos įtakojamus pokyčius Europoje. Taip pat buvo diskutuota ir galimų 5 Europos ateities scenarijų klausimais.
Kokias galimybes akademinei bendruomenei suteikia jau 30 metų ES (Lietuvoje – 19 metų) veikianti mainų programa „Erasmus+“ aptarė Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo skyriaus projektų koordinatorė Arūnė Karosaitė. Lektorė akcentavo ne tik studentų, bet ir kito akademinio personalo mobilumo naudą, kurią per atsinaujinusius mokymo metodus pajunta ir studentai. Buvo analizuoti stipendijų, paskolų, tarptautinių praktikų specifikų klausimai.
Apie jaunimo įsidarbinimo užsienyje galimybes kalbėjo ir EURES tinklo galimybes pristatė Europos darbo mobilumo portalo konsultantė, Kauno teritorinės darbo biržos atstovė Goda Maciulevičienė. Pranešėja taip pat akcentavo kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo tvarką, Europos sveikatos kortelės svarbą, aptarė ES iniciatyvą “Tavo pirmasis EURES darbas”. Gerąją praktiką – savanorystę Jaunimo darbo centre bei ES naudojamus instrumentus savanorystės Europoje skatinimui pristatė Kauno teritorinės darbo biržos savanorės Marisa Walchshofer ir Morgane Maraquin, atvykusios į Lietuvą per Europos savanorių tarnybą.
Keliaujančiam ir nemažai elektronine prekyba besinaudojančiam jaunimui labai aktualus buvo Europos vartotojų centro teisininko patarėjo Aušvydo Čebatoriaus pranešimas apie Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugą. Buvo išsakyta daug praktinių patarimų, kaip apsisaugoti nuo nesąžiningų pardavėjų ar įtartinų internetinių parduotuvių kitoje ES šalyje, kokie būtų tinkami veiksmai sudarant sutartį ar gavus lūkesčių neatitinkančią prekę.
Socialinę įmonių atsakomybę Lietuvoje ir ES šalyse palygino bei socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi santykį įvertino Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorės Irena Klimavičienė bei Jūratė Vaičiulėnaitė. Buvo aptarti socialinio verslo pavyzdžiai Lietuvoje, analizuotas Gini indeksas Lietuvoje ir Europos šalyse. Kalbėta ir apie šešėlinės ekonomikos mąstą Lietuvoje bei detaliai iliustruota, kokia žala šalies biudžetui padaroma algų mokėjimų vokeliuose atveju, - taip jaunimo auditorija buvo paskatinta ateityje kurti sąžiningą verslą.
Renginio akimirkos yra čia.

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022