2018 M. – EUROPOS KULTŪROS PAVELDO METAI

08 gruodžio, 2017

Ar žinojote, kad beveik pusė į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą įtrauktų objektų (453) yra Europoje? O galėtumėte išvardinti visus šešis į pasaulio paveldo šedevrų sąrašą įrašytus Lietuvos paveldo objektus?

Europos kultūros paveldo metais dėmesio centre atsidurs turtingas Europos kultūros paveldas, bus pabrėžiama jo įtaka formuojant bendrą tapatybę ir kuriant Europos ateitį.


Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Kultūros paveldas – labai svarbi europietiško gyvenimo būdo dalis. Jis apibrėžia mūsų tapatybę ir sukuria bendrumo jausmą. Kultūros paveldą sudaro ne tik literatūra, menas ar objektai, bet ir mūsų išmokstami amatai, pasakojamos istorijos, valgomas maistas ir žiūrimi filmai. Turime branginti kultūros paveldą ir jį išsaugoti ateities kartoms. Šiais metais, per kuriuos vyks daug šventinių renginių, žmonės, ypač jaunimas, turės puikią galimybę susipažinti su didžiule Europos kultūrų įvairove ir pamąstyti apie tai, kokia vieta mūsų gyvenime tenka kultūros paveldui. Tai leidžia mums suprasti praeitį ir kurti ateitį.“

 

Europos kultūros paveldo metų tikslas – didinti informuotumą apie kultūros paveldo socialinę ir ekonominę svarbą. Tūkstančiuose visoje Europoje rengiamų iniciatyvų ir renginių galės dalyvauti įvairių visuomenės sluoksnių ir įvairios kilmės piliečiai. Siekiama užmegzti ryšius su kuo platesne auditorija, visų pirma su vaikais ir jaunimu, vietos bendruomenėmis bei retai su kultūra susiduriančiais žmonėmis, ir taip ugdyti bendros atsakomybės jausmą.
ES valstybėse narėse, savivaldybėse ir regionuose įgyvendinamus projektus bei iniciatyvas papildys ES finansuojami tarpvalstybiniai projektai. Pavyzdžiui, Komisija kartu su valstybėmis narėmis surengs išskirtinį Europos kultūros paveldo metų renginį „Assises du Patrimoine“, siekdama pradėti rengti ilgalaikį ES kultūros ir kultūros paveldo srities veiksmų planą. Šis dokumentas bus tolesnė priemonė po lapkričio 17 d. Geteburge įvykusių ES vadovų diskusijų apie švietimą ir kultūrą.
Šiandien paskelbto naujausio „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, 8 iš 10 europiečių mano, kad kultūros paveldas svarbus ne tik asmeniškai jiems, bet ir jų bendruomenei, regionui, šaliai ir visai Europos Sąjungai. Didžioji dauguma respondentų didžiuojasi kultūros paveldu – tiek esančiu jų regione ar šalyje, tiek kitose Europos šalyse. Daugiau nei 7 iš 10 europiečių taip pat pritaria, kad kultūros paveldas gali pagerinti jų gyvenimo kokybę. Iš tyrimo duomenų taip pat matyti, kad 9 iš 10 respondentų mano, kad mokyklose turėtų būti mokoma apie kultūros paveldą. Trys ketvirtadaliai Europos gyventojų laikosi nuomonės, kad pirmiausia valstybės narės ir ES turėtų skirti daugiau lėšų Europos kultūros paveldo apsaugai.

Pagrindiniai faktai

Nuo archeologinių vietovių iki šiuolaikinės architektūros objektų, nuo viduramžių pilių iki folkloro tradicijų ir meno Europos kultūros paveldas yra be galo svarbi Europos piliečių bendros atminties ir tapatybės dalis. Be to, kultūros paveldas prisideda prie ekonomikos augimo, padeda kurti darbo vietas miestuose bei regionuose ir yra labai svarbus Europai vykdant mainus su likusiu pasauliu. 7,8 mln. darbo vietų ES netiesiogiai susijusios su paveldu (pavyzdžiui, turizmo, vertimo žodžiu ir saugumo srityse). Per 300 000 žmonių dirba ES kultūros paveldo sektoriuje. Beveik pusė į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą įtrauktų objektų (453) yra Europoje.
Dėl šių priežasčių, ypač atsižvelgdama į tai, kad kultūros vertybėms kyla grėsmė ir jos tyčia naikinamas konflikto zonose, Komisija mano, kad 2018-uosius verta paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Atsižvelgus į 2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos pasiūlymą, 2017 m. gegužės 17 d. priimtas Tarybos ir Europos Parlamento sprendimas, kuriuo 2018-ieji paskelbti Europos kultūros paveldo metais.
Europos kultūros forumas, kuriame šiandien bus pradėti minėti Europos kultūros paveldo metai, yra svarbus kas dvejus metus Europos Komisijos organizuojamas renginys. Jame daug dėmesio skiriama Europos kultūriniam bendradarbiavimui, jame dalyvauja pagrindiniai šio sektoriaus veikėjai, apžvelgiamas Europos kultūros darbotvarkės įgyvendinimas ir skatinamos diskusijos ES kultūros politikos ir iniciatyvų klausimais. Šiame forume ne tik bus pradėti švęsti Europos kultūros paveldo metai (2018 m.), bet ir bus apžvelgiamas kultūros vaidmuo sprendžiant Europoje ir pasaulyje kylančias problemas, taip pat kultūros ir kūrybiškumo indėlis į regionų socialinį bei ekonominį vystymąsi.

Daugiau informacijos

• Europos kultūros paveldo metai. Klausimai ir atsakymai

• Europos kultūros paveldo metų (2018) kampanijos interneto svetainė (joje pateiktas ES ir nacionalinio lygmens renginių sąrašas)

Europos Komisijos informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022