EUROPOS KOMISIJOS PIRMININKO J.-C. JUNCKERIO METINIS PRANEŠIMAS APIE EUROPOS SĄJUNGOS PADĖTĮ

13 rugsėjo, 2018

Rugsėjo 12 d. Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris Europos Parlamento plenariniame posėdyje skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį.
Europos Komisijos Pirmininkas įvertino iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga ir pristatė Europos Komisijos siūlomas priemones jiems spręsti. Šių metų pranešimas parengtas artėjant 2019 m. Europos Parlamento rinkimams ir atsižvelgiant į vykstančias diskusijas apie 27 valstybių narių Europos Sąjungos ateitį.

 

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas taip pat pristatė šias Europos Komisijos iniciatyvas:
Saugumas
Kova su teroristiniu turiniu internete
Laisvi ir sąžiningi Europos Parlamento rinkimai
Europos kibernetinio saugumo didinimas
Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų apsauga per rinkimus
Kovai su teroristiniais nusikaltimais – stipresnė Europos prokuratūra

Bendra užsienio ir saugumo politika

• Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma – veiksmingesnė Europos užsienio ir saugumo politika https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-qmv_lt.pdf 
• Siūlymas panaikinti laiko keitimą du kartus per metus https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-discontinuing-seasonal-changes-time-directive-639_en.pdf 
• Kova su pinigų plovimu https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-economy_lt 
• Griežtesnė kovos su pinigų plovimu priežiūra http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_lt.htm 
Migracija https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-migration_lt 
• Sustiprinta Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-reinforced-agency-asylum_lt.pdf 
• Sustiprintos ir visiškai aprūpintos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-coast-guard_lt.pdf 
• Griežtesnė ir veiksmingesnė Europos grąžinimo politika https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_lt.pdf 
• Sustiprinti legalios migracijos į Europą keliai https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-legal-pathways_en.pdf 

Išorės investicijos https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_lt 
• Planas remti investicijoms už ES ribų http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5703_lt.htm 
• Naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljansas http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_lt.htm 
Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio metinio pranešimo svetainė https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lt 
Pranešimo tekstas (lietuvių kalba) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_lt.pdf 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022