Europos Parlamento rezoliucijoje raginama iki 2020 m. iš rinkos pašalinti pavojingiausias plastikines medžiagas, sumažinti plastikinių maišelių naudojimą ir nustatyti privalomus plastiko atliekų perdirbimo tikslus.

"Parlamentas parodė kelią kaip kovoti su didele plastiko atliekų, kurios veikia aplinką ir žmogaus sveikatą, problema. Šiandien teigėme, kad norime pakeisti blogus produktų įpročius - nuo jų gamybos iki utilizavimo. Kiek įmanoma perdirbdami juos stipriname "atsinaujinančią" ekonomiką. Tai kartu padės išvalyti mūsų jūras ir žemę bei sukurs daugiau darbo vietų ", - teigė EP pranešėjas Vittorio Prodi (Socialistai ir demokratai, Italija).

Dar prieš kelis metus siekiant nepaskęsti informacijos jūroje, Europos Komisijos generalinis direktoratas pradėjo leisti atskiras ES politikos sritis pristatančius leidinius “Apie Europos Sąjungos politiką”. Brošiūrose trumpai, aiškiai ir paprastai yra pristatoma svarbiausia ES veikla, pasiekimai bei siekiai konkrečioje srityje. 

Naujausia Kauno ED pasiekusi brošiūra – “ES steigėjai” pristato 11 įžvalgių visuomenės lyderių, įnešusių reikšmingą indėlį  Europos projektą, veiklą: K.Adenauerio, W.Churchilio, W.Hallsteino, J.Monnet, P.H. Spaako ir kitų, prisidėjusių prie vieningos Europos kūrimo istorijos.

Šiais metais įsigalioja nemažai svarbių ES teisės aktų, kurie tiesiogiai paveiks visų mūsų kasdienį gyvenimą. Tarp jų – naujosios maisto ženklinimo taisyklės, nauji elektros ir elektronikos prekių atliekų tvarkymo reikalavimai, matavimo prietaisų su gyvsidabriu draudimas; startuoja naujos „Erasmus+“ ir humanitarinės pagalbos savanorių programos. Be to, šiais metais tikimasi pradėti išduoti bendrus Europos patentus, kurie bus keliolika kartų pigesni nei dabartiniai.

Ekonomikos augimas, užimtumas ir socialinės sanglaudos skatinimas – tokie bus nuo sausio 1 d. 6 mėnesius ES pirmininkausiančios Graikijos prioritetai.

Graikijos pirmininkavimo svarbiausi prioritetai - spręsti didelę jaunimo nedarbo problem ir siekti daugiau galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti kreditą. Kiti tikslai – gerinti ekonomikos valdymą euro zonoje ir baigti derybas dėl kito bankininkystės sąjungos etapo. Pagrindinis tikslas – neleisti pasikartoti neseniai vykusiai finansų krizei.

Naudingos nuorodos

  •