Ateinančių metų krypties nustatymas

2022 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė pavyzdines iniciatyvas, kurių Komisija planuoja imtis ateinančiais metais. Daugelio jų imamasi reaguojant į piliečių rekomendacijas, pateiktas Konferencijoje dėl Europos ateities.

Šios iniciatyvos, be kita ko, yra:

  • Toliau tvirtai remti Ukrainą ir jos žmones, be kita ko, sutelkiant visas ES bendrosios rinkos galias.”Tai karas prieš mūsų energetiką, karas prieš mūsų ekonomiką, karas prieš mūsų vertybes ir karas prieš mūsų ateitį. Tai autokratija prieš demokratiją. Ir aš čia stoviu įsitikinusi, kad drąsa ir solidarumas parklupdys Putiną, ir Europa paims viršų”. ES ėmėsi griežčiausių pasaulyje sankcijų: 3/4 Rusijos bankų sektoriaus atkirsti nuo tarptautinių rinkų, šalį paliko beveik tūkstantis tarptautinių bendrovių, 3/4 sumažėjo automobilių gamyba, Aerofloto“ lėktuvai liaujasi skraidyti, nes nebėra atsarginių dalių. Norėdami pataisyti savo karinę įrangą, Rusijos kariškiai lupa lustus iš indaplovių ir šaldytuvų, nes pristigo puslaidininkių. Iki šiol Europos komanda suteikė daugiau kaip 19 mlrd. EUR finansinės pagalbos Ukrainai, neįskaitant karinės paramos. Kovo mėnesį Ukraina sėkmingai prijungta prie mūsų elektros tinklo ir šiandien mums eksportuoja elektrą. Sustabdyti importo muitai į ES eksportuojamoms Ukrainos prekėms. Ukraina bus įleista į mūsų europinę nemokamo tarptinklinio ryšio zoną. 100 mln. eurų bus skirta sugriautų Ukrainos mokyklų atstatymui.
  • Nustatyti priemones, kuriomis siekiama padėti europiečiams įveikti energetikos krizę. Siūloma nustatyti pajamų ribą bendrovėms, kurios elektros energiją gamina pigiai. Siekiant atsieti dominuojančią dujų kainos įtaką elektros energijos kainai bus imatasi nuodugnios ir išsamios elektros energijos rinkos reformos.
  • Remti verslo aplinką, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones, siekiant stiprinti Europos konkurencingumą ateityje.  Bus pasiūlytas pagalbos MVĮ priemonių rinkinys, jame –  bendras Europoje vykdomo verslo apmokestinimo taisyklių sąvadas, vadinamasis BEFIT; peržiūrėta Pavėluotų mokėjimų direktyva. Apdirbimo pramonei kontroliuoti pristatomas Europos svarbiausiųjų žaliavų aktas.
  • Mažinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir glaudžiai bendradarbiauti su patikimais tiekėjais. „Susitarėme dėl bendro dujų saugojimo. Pasiekėme 84 proc. – užsibrėžtą rodiklį viršijome. Deja, to nepakaks. Atsisakydami Rusijos susiradome patikimus tiekėjus. JAV, Norvegiją, Alžyrą ir kitus.”
  • Toliau investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir visų pirma į vandenilį. „Vandenilis gali perdalyti kortas Europoje. Planu „REPowerEU“ užsibrėžėme – iki 2030 m. pasiekti, kad kasmet Europos Sąjungoje iš atsinaujinančiųjų išteklių būtų pagaminama po dešimt milijonų tonų vandenilio. Todėl turime sukurti vandenilio rinkos skatintoją, kad būtų užpildyta investicijų spraga, o būsima pasiūla atitiktų būsimą paklausą. Štai kodėl šiandien galiu pranešti, kad įsteigsime naują – Europos vandenilio – banką”.
  • Lyderiauti pasaulyje prisitaikymo prie klimato kaitos ir gamtos apsaugos srityje. „Sąjunga darys spaudimą, kad per šiais metais Monrealyje vyksiančią Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konferenciją būtų pasiektas plataus užmojo pasaulinis susitarimas dėl gamtos”. O jau kitais metais bus dvigubai daugiau kovos su gaisrais pajėgumų: ES flotilė papildyta dešimt lengvųjų amfibijų ir trimis malūnsparniais.
  • Toliau ginti demokratiją Sąjungos viduje ir visame pasaulyje, ir remti teisinę valstybę.”Pateiksime Demokratijos gynimo teisės aktų rinkinį. Jis padės į dienos šviesą iškelti paslėptą užsienio įtaką ir įtartiną finansavimą. Jokių autokratijų Trojos arkliams neleisime užpulti mūsų demokratijos iš vidaus”. Bus pasiūlyta korupciją įtraukti į sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Kauno Europe Direct informacija