Socialinių partnerių – Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) kvietimu lankėmės Birštono „Versmės“ sanatorijoje, kurioje reabilitacijos paslaugomis besinaudojantiems žmonėms nuolat vyksta paskaitos sveikatinimo temomis. Lapkričio 17 d. įžvalgas, apie kokias ligas byloja mūsų išvaizda pristatė Prienų ligoninės endokrinologė Jūratė Milaknienė, .apie širdies ir kraujagyslių ligas kalbėjo tos pačios ligoninės gydytoja Violeta Purvinienė. Mes, Kauno Europe Direct centras, pristatėme svarbiausius ES sveikatos politikos akcentus: ES poziciją ir veiksmus mažinant rizikos veiksnių įtaką, kovos su vėžiu planą, veiksmus pandemijos atžvilgiu, ES investicijas į gydymo prieinamumo didinimą Lietuvoje, analizavome sveikatos rodiklių statistiką, nacionalinės sveikatos politikos  pastiprinimą europiniu lygiu pateikėme per kasdien naudojamus pavyzdžius, o atsisveikindami sanatorijos bibliotekai palikome įvairių leidinių ES temomis.