Europos Komisija pristatė ES teikiamos pagalbos nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms ir juos priimančioms ES šalims priemonių rinkinį.

Šiandien Europos Komisija pristatė ES teikiamos pagalbos nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms ir juos priimančioms ES šalims priemonių rinkinį. Neišprovokuotos ir niekuo nepagrįstos Rusijos karinės invazijos į Ukrainą akivaizdoje Europa solidariai padeda žmonėms: teikiama tiesioginė humanitarinė pagalba, skubi civilinės saugos pagalba, parama pasienyje, taip pat nuo karo bėgantiems asmenims suteikiamas aiškus teisinis apsaugos statusas, kad jie galėtų nedelsiant gauti apsaugą ES.

Teikiama pagalba:

  • Humanitarinė pagalba. Kaip paskelbė Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen, 500 mln. EUR iš ES biudžeto skiriama tragiškiems humanitariniams karo padariniams šalinti tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų. Iš šios sumos 90 mln. EUR skirta humanitarinei pagalbai (įskaitant 85 mln. EUR Ukrainai ir 5 mln. EUR Moldovai), kuri jau naudojama siekiant aprūpinti žmones maistu ir vandeniu, suteikti sveikatos priežiūros paslaugas ir pastogę, taip pat padėti tenkinti pagrindinius pažeidžiamiausių žmonių poreikius. ES civilinės saugos mechanizmas dar niekada nebuvo aktyvuotas tokiu plačiu mastu reaguojant į ekstremaliąją situaciją: milijonai prekių, įskaitant transporto priemones, medicinos reikmenų rinkinius, palapines, antklodes ir miegmaišius, jau pasiekė tuos, kuriems Ukrainoje reikia pagalbos; siekiant paremti nuo karo bėgančius žmones, papildoma parama pristatoma į kaimynines Moldovą, Lenkiją ir Slovakiją.
  • Sienų valdymo rėmimas. Europos Komisija paskelbė veiklos gaires, kad padėtų valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams prie sienos su Ukraina veiksmingai valdyti atvykstančius asmenis ir sutrumpinti laukimo laiką, kartu išlaikant aukštą saugumo lygį. Be to, siekdamos padėti valstybėms narėms, ES agentūros skiria papildomų darbuotojų ir teikia ekspertines žinias, pavyzdžiui, 49 FRONTEX darbuotojai dislokuoti prie ES ir Ukrainos, taip pat prie Moldovos ir Ukrainos sienų, dar 162 darbuotojai siunčiami į Rumuniją. Moldova taip pat gaus papildomą 15 mln. EUR, siekiant padėti jai valdyti padėtį.
  • Bėgančių asmenų apsauga ir priėmimo pajėgumų rėmimas. Per rekordiškai trumpą laiką ES vieningai susitarė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad pagalbos reikalingiems žmonėms būtų užtikrintas aiškumas ir saugumas, suteikiant teises gauti socialinę paramą, patekti į darbo rinką ir mokytis. Svarbiausias šio požiūrio principas yra valstybių narių solidarumas: Europos Komisija koordinuos Solidarumo platformą, kurioje valstybės narės galės keistis informacija apie priėmimo pajėgumus. Iš 2021–2027 m. vidaus reikalų fondų lėšų valstybėms narėms taip pat bus skirta daug papildomų išteklių, kad būtų užtikrinta tinkama priėmimo infrastruktūra ir veiksmingos prieglobsčio procedūros. Europos Komisija taip pat siūlo pratęsti įgyvendinimo laikotarpį, taikomą lėšoms, kurias valstybės narės gali gauti iš 2014–2020 m. vidaus reikalų fondų. Taip būtų užtikrinta papildoma apie 420 mln. EUR parama.
  • Sanglaudos politikos veiksmai pabėgėliams Europoje. Europos Komisija taip pat priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto „Sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje“ (CARE). Tai suteiks daugiau lankstumo iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) finansuoti įvairias iš Ukrainos bėgančių žmonių rėmimo priemones. Pavyzdžiui, šie sanglaudos fondai gali būti naudojami investicijoms į švietimą, užimtumą, būstą, sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros paslaugas, o EPLSAF atveju – į pagrindinę materialinę pagalbą, pvz., maistą ir drabužius. Siekiant toliau remti valstybes nares, išimtinė 100 proc. bendro finansavimo norma, nustatyta reaguojant į pandemiją, bus taikoma dar vienus metus. Be to, apie 10 mlrd. EUR iš 2022 m. Sanglaudai ir Europos teritorijoms skirtos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyvos (REACT-EU) lėšų taip pat jau gali būti naudojama veiksmams, kuriais remiami iš Ukrainos bėgantys asmenys, finansuoti.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Josepas Borrellis sakė: „Europoje gyvename niūriausiais laikais nuo pat Antrojo pasaulinio karo. Civiliai gyventojai yra pirmosios Putino beprasmio karo prieš Ukrainą aukos. ES rems ir gins tuos, kurie bėga nuo Rusijos agresijos, nepriklausomai nuo jų pilietybės ar kilmės. ES taip pat sutelks visas savo priemones, kad padėtų tiems, kurie juos priima.“

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas teigė: „Lankydamiesi pasienyje stebėjome neįtikėtinai jaudinančias scenas, kai šalies pareigūnai, pilietinės visuomenės atstovai ir paprasti piliečiai atėjo į pagalbą iš Ukrainos plūstantiems žmonėms. Siekdama paremti šias pastangas, Europos Sąjunga naudoja visas mūsų priemones, personalą ir finansavimą. Laikinosios apsaugos direktyvos aktyvavimas yra nedviprasmiška ir labai apčiuopiama paramos asmenims, bėgantiems nuo karo Ukrainoje, išraiška. Šiandien telkiame papildomą finansavimą, kad paremtume valstybių narių pastangas šioje srityje.“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas dėl Europos solidarumo su pabėgėliais ir tais, kurie bėga nuo karo Ukrainoje

Interneto svetainė „ES solidarumas su Ukraina“

Pranešimas spaudai Ukraina. Sanglaudos finansavimas siekiant paremti žmones, bėgančius nuo Rusijos invazijos į Ukrainą

Klausimai ir atsakymai dėl pasiūlymo dėl sanglaudos veiksmų pabėgėliams Europoje (CARE)

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija