Penkių Lietuvos miestų – Tauragės, Marijampolės, Panevėžio, Raseinių –  „Šaltinio“ vardo progimnazijos  ir Klaipėdos „Šaltinėlio“ vaikų darželis dalyvavo šių miestų EUROPE DIRECT centrų inicijuotame videofilmuko „Šaltiniečiai – europiečiai“  kūrime. Jame vaikai parodė, kaip jie prisideda prie geresnės, sveikesnės, tvaresnės  Europos kūrimo.

Raseinių „Šaltiniečiai”  pristatė savo tradiciją – penktokų sodinamą medelį.

Visas filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=ZEAgwKZsvXI&t=10s