Šiandien ES Taryba priėmė ketvirtąjį ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinį reaguojant į žiaurią agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones.

Šiomis sankcijomis toliau didinamas ekonominis spaudimas Kremliui ir silpninamas jo gebėjimas finansuoti invaziją į Ukrainą. Priemonės buvo koordinuojamos su tarptautiniais partneriais, visų pirma Jungtinėmis Valstijomis.

 

Priemonės, dėl kurių susitarta:

  • visiškas bet kokių sandorių su tam tikromis Rusijos valstybinėmis įmonėmis įvairiuose sektoriuose – Kremliaus kariniame pramonės komplekse – uždraudimas;
  • draudimas importuoti į ES plieno gaminius, kuriems šiuo metu taikomos ES apsaugos priemonės, dėl kurio Rusija neteks maždaug 3,3 mlrd. EUR eksporto pajamų. Didesnės importo kvotos bus atitinkamai paskirstytos kitoms trečiosioms valstybėms;
  • plataus masto draudimas investuoti į Rusijos energetikos sektorių, išskyrus nedideles išimtis dėl civilinės branduolinės energetikos ir tam tikrų energetikos produktų gabenimo atgal į ES;
  • draudimas eksportuoti iš ES prabangos prekes (pvz., prabangius automobilius, juvelyrinius dirbinius ir t. t.), siekiant suduoti tiesioginį smūgį Rusijos elitui;
  • be to, į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtraukta daugiau su Kremliumi susijusių oligarchų ir verslo elito atstovų, taip pat karinėje ir gynybos srityse veikiančių bendrovių, kurios logistiškai ir materialiai remia invaziją. Taip pat sudaryti nauji dezinformacijos veikėjų sąrašai;
  • draudimas ES kredito reitingų agentūroms reitinguoti Rusiją ir Rusijos bendroves bei teikti reitingavimo paslaugas Rusijos klientams, dėl ko jų galimybės patekti į ES finansų rinkas dar labiau sumažės.

Rusijos turėto didžiausio palankumo statuso panaikinimas

ES kartu su kitomis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėmis šiandien susitarė panaikinti Rusijos produktams ir paslaugoms taikytą didžiausio palankumo statusą ES rinkose. Tai padaryta po kovo 11 d., penktadienį, paskelbto G7 narių pranešimo. Dėl to Rusija neteks galimybės naudotis reikšmingomis privilegijomis, kurių ji turi kaip PPO narė. Šiais veiksmais Rusijos atžvilgiu ginami esminiai ES ir jos partnerių saugumo interesai, atsižvelgiant į neišprovokuotą, iš anksto apgalvotą ir nepagrįstą Rusijos agresiją prieš Ukrainą, prie kurios prisidėjo Baltarusija. Jie yra visiškai pagrįsti pagal PPO teisę.

Daugiau informacijos

Šiandienos susitarimas grindžiamas plačiomis beprecedentėmis priemonėmis, kurių ES ėmėsi reaguodama į Rusijos agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, ir į vis dažnėjančius žiaurumus prieš Ukrainos civilius gyventojus ir miestus. Europos Komisija kaip ES sutarčių sergėtoja yra atsakinga už ES sankcijų vykdymo visoje Europos Sąjungoje stebėseną. ES vieningai veikia reikšdama solidarumą Ukrainai ir toliau Ukrainą bei jos tautą rems kartu su savo tarptautiniais partneriais teikdama jai papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą.

Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Jis prieinamas taip pat ukrainiečių ir rusų kalbomis.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija