Prieš pat šv. Velykas lankėmės VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje ir ten aptarėme, kiek ir kokiomis priemonėmis prie mūsų sveikatos stiprinimo prisideda ES sveikatos politika. O prisideda ne tiek ir mažai: naudojamės ne tik ES struktūrinių lėšų atnaujintomis ligoninėmis ar įsigyta medicinine aparatūra, pagal ES rekomendacijas veikiančiomis profilaktinėmis priešvėžinėmis programomis; bet ir yra skatinama sveikesnė gyvensena – pvz., per užrašus ant tabako pakuočių, draudimą rūkyti uždarose viešojo maitinimo įstaigose ar viešajame transporte bei tabako reklamos draudimą. Kalbėjome ir apie kitus ES iniciatyvų pavyzdžius: Europos sveikatos draudimo kortelę, naujus ženklus vaistų ženklinime, bendrą pagalbos numerį 112, visoje ES bendrą ekologiškos prekės ženklą, RescEU civilinės saugos mechanizmą ir kt. O aš žinote, kuo Lietuva „pirmauja” Europos Sąjungoje? Lietuvoje moterys vidutiniškai gyvena beveik 10 metų ilgiau negu vyrai (80 metų ir 70,1 metų) ir šis vyrų ir moterų tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas yra didžiausias ES. Ir Lietuvoje vienam gyventojui tenkančios išlaidos sveikatai yra perpus mažesnės nei ES šalių vidurkis.