Hibridiniu būdu spalio 25 d. organizuotame seminare-diskusijoje „Europos Sąjunga: sanglaudos politika ir investicijos į Europos žaliąjį kursą“, skirtame jaunimui ir visiems neabejingiems tvarios aplinkos kūrimui buvo aptarti dabartiniai Europos iššūkiai ir sanglaudos politikos vaidmuo, išryškinant Europos Sąjungos paramos Lietuvai po 2020 m. perspektyvas, galimybes bei prioritetines paramai sritis.

Seminaro-diskusijos metu įvairių visuomeninių ir savivaldos organizacijų atstovai apžvelgė, kaip ES sanglaudos politika sąlygojo Lietuvos žmonių gerbūvį bei kokie sėkmingiausi Lietuvos „žalieji“ projektai vykdomi ES lėšomis.

Aplinkosauginį švietimą populiarinančios iniciatyvos „Kita forma“ direktorė, ekologijos  ekspertė Vaida Griškevičienė dalinosi žiniomis ir patirtimi apie ekologinį dizainą. Kaip žaliosios inovacijos pakeitė ir dar keis ES ekonomiką bei mūsų kasdienybę –  prognozes pateikė Karolina Kužmarskytė, VšĮ „Lietuvos inovacijų centro“ Inovacijų analizės ir politikos departamento konsultantė.

„Klimato krizė“ dar kitaip vadinama „klimato kaita“ – viena opiausių žmonijos problemų, kurią sprendžiant itin reikalinga valstybių vienovė. Kaip iššūkiai šiame kontekste gali virsti galimybėmis, pristatė Žaliosios politikos instituto ekspertė Ieva Budraitė.

Kauno Europe Direct centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė apžvelgė ES investicijų panaudojimą Kaune, išryškinant energetikos, mažiau taršaus transporto plėtrą, vandenvalos, atliekų perdirbimo skatinimo ir kitus „žaliuosius“ projektus.

Buvo aptartos ir ES fondų investicijos Šakių rajono savivaldybėje bei „Žalieji“ projektai Raseinių rajono savivaldybėje.

Renginio organizatorius – Kauno kolegija.