Š. m. gruodžio 3 d. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete įvyko konferencija  „Europiniai ir nacionaliniai interesai: Kaip atstovauti Lietuvą Europos Parlamente ir komunikuoti institucinius sprendimus?“, kurios temos apėmė Lietuvos piliečių ir interesų atstovimo problematiką Europos Sąjungos institucijose, didžiausią dėmesį skiriant atstovavimo specifikai Europos Parlamente bei priimtų Europos Parlamento sprendimų pristatymui.

Konferencijoje buvo pristatyti Kauno Europe Direct centro komunikacijos apie ES sprendimus aspektai ir naudojami metodai, išryškinant tikslines grupes ir jų pasiekiamumą: projektu „Europrotai“, ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo Kaune viešinimo metodais, per ES iniciatyvų sveikatos politikos klausimais įtaką kasdieniam gyvenimui,  taip pat ir apžvelgiant prisidėjimą prie Europos Parlamento biuro organizuojamų iniciatyvų: vaidmenų žaidimo „Balsuojam!”, Euroskola ir projekto “Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

Konferenciją atidarė  VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanas  dr. Mindaugas Norkevičius. Plenarinį  pranešimą „Europos Parlamento aktualijos: Lietuvos atstovavimo aspektas“ pristatė prof. Dr. Liudas Mažylis, Europos Parlamento narys.

Pirmojoje sesijoje „ Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas ES institucijose“ buvo pristatyti tyrimai:  „Baltijos šalių dalyvavimo ES karinėse operacijose politiniai dividendai” (Doc. Dr. Vytautas Isoda, Generolo J.Žemaičio Lietuvos Karo Akademija, Saugumo politikos mokslininkų grupės vadovas), „Krizės kaip prielaidos Europeizacijai Lietuvos prezidentų žinutėse” (Prof. Dr. Giedrius Česnakas, Generolo J. Žemaičio Lietuvos Karo Akademija, Politikos mokslų studijų programų vadovas), „Lietuvos piliečių atstovavimas Europos Parlamente – EP narių ir Lietuvos piliečių požiūriai: lyginamoji analizė“ (Doc. Dr. Sima Rakutienė, Vytauto Didžiojo Universiteto Regionistikos katedra), „Demokratija ir jos skatinimas šiuolaikiniame pasaulyje: amerikietiškoji ir europietiškoji perspektyvos“ (Dr. Giedrė Pranaitytė, VDU Frankofonijos centro koordinatorė).

Antrojoje sesijoje buvo nagrinėjami ES institucinių sprendimų komunikacijos aspektai ir ryšių su piliečiais kūrimas: „Lietuvos aplinkosauginių NVO galimybės iškomunikuoti klimato kaitos problematiką Europos Parlamentui“ (Prof. Dr. Jaroslav Dvorak ir doc. Dr. Valentina Burkšienė, Klaipėdos universitetas, Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra), „ES institucinių sprendimų komunikacijos aspektai: Kauno Europe Direct atvejis“ (Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, Kauno Europe Direct centro vadovė), „Ar informacija apie ES sprendimus pasiekia Lietuvos gyventojus? EP narių komunikacija Facebook ir Lietuvos gyventojų nuomonė apie EP narių komunikaciją“ (Doc. Dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, Vytauto Didžiojo Universiteto Politologijos katedra),  „Ar visada mes Euro optimistai? ES vertinimai krizių metu“ (Doc. Dr. Gintaras Šumskas, Vytauto Didžiojo Universiteto Politologijos katedra), „Veiksniai apsprendžiantys kontraversišką Europos Parlamento įvaizdį Lietuvoje” (Doc. Dr. Romualdas Povilaitis, Vytauto Didžiojo universitetas; Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas), „Vaiko teisių atstovavimas EP: Vaiko garantijos” (Prof. Dr. Ilona Tamutienė, Vytauto Didžiojo Universiteto Viešojo administravimo katedra)

Renginys vyko kaip Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-LIP–19-65) projekto „Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente“ baigiamoji konferencija.