Sekmadienį, rugsėjo 13 d. žingeidūs, istorija besidomintys kauniečiai turėjo galimybę pagilinti savo žinias ir turiningai praleisti laisvalaikį – su „Ekskurso“ bei „Gražinkime Kauną“ profesionaliais gidais pakvietėme juos apžiūrėti Kauno centre išsidėsčiusius tarpukario modernizmo objektus, kurių dauguma modernizacijai yra gavę ES struktūrinę paramą. Smalsuoliai grupėmis po 20-25 žmones keliavo 18 trumpais (45 min) ekskursais po Žemės ūkio rūmus, Lietuvos skautijos nacionalinė būstinę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto centrinius rūmus, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmus bei KTU kultūros centro pastatus arba leidosi į 6 ilgesnes (90 min.) temines ekskursijas: “Pramonės paveldo trasformacija Karmelitų rajone: nuo Tilmanso iki Pieno centro”, “Kartofeliškių dvarelis: nuo Mickevičiaus namelio iki Vienožinskio dailės galerijos” ir “Baldininkystės paveldas Kauno centre”.

Bene daugiausiai ES paramos yra gavęs prieš 10 metų sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją įsteigtas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 50 mln. litų. Už šias lėšas buvo ne tik modernizuoti Centriniai LSMU rūmai (įrengti modernūs liftai, atnaujintos auditorijos ir kt., ypač vaizdžiai buvo galima palyginti vartus: prieš restauraciją – iš nuotraukų, ir savo akimis pamatyti tokius, kokie jie yra dabar), bet rekonstruoti ir Mokomasis laboratorinis korpusas, Veterinarijos gydykla, Kardiologijos instituto pastatas, sukurtas atviras mokslinių laboratorijų ir centrų tinklas: pvz.,atnaujintose mokomosiose operacinėse atliekamas operacijas studentai gali stebėti ekrane. ES lėšos, kaip žinia,yra naudojamos ne tik pastatams. Dabar jau daugumos kasdienybe tapusi pacientų išankstinės registracijos sistema sergu.lt buvo sukurta taip pat už ES struktūrines lėšas – 7,4 mln litų, o šiuo metu LSMU vykdo net 49 projektus už europinius pinigus, tokius kaip Laukinių gyvūnų globos centro įkūrimas Naujosiose Muniškėse, Inovatyvaus maisto papildo, skirto vyresniems žmonėms,siekiant išvengti senatvinio silpnumo sindromo ir nepakankamos mitybos būklės, sukūrimas, Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai ir kt.
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrius dalyvauja Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“ – yra atrinkti, sukataloguoti, suskaitmeninti ir portale epaveldas.lt patalpinti 3555 objektai. Suskaitmenintos senos ir retos knygos: su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susiję XVI–XVII a. leidiniai lotynų ir lenkų kalbomis (17 leidinių); Mažosios Lietuvos religinio pobūdžio literatūra liet. kalba (leidiniai, išlikę po dėl šio krašto istorinių ir politinių aplinkybių vykusio Mažosios Lietuvos spaudos naikinimo, yra reti arba unikalūs, todėl atrenkant pagrindinis kriterijus – retumas pagal išlikusių egz. skaičių (23 leidiniai); ypač reti ar unikalūs 1900–1945 m. psichologijos, religiniai, socialinių mokslų, literatūros leidiniai, įstatymų ar norminiai dokumentai, įvairių sričių vadovėliai, kalendoriai ir t.t. (658 leidiniai), rankrasčiai – Augustino Janulaičio kolekcijos; Petro Šalčiaus kolekcijos 1835–1990 m. biografiniai ir buities dokumentai, ir kt., iš viso į www.epaveldas.lt sistemą yra pateikta 218 rankraščių. Suskaitmeninti laikrasčiai Dzień Kowieński“, „Nowiny“, „Dzwon świąteczny”, „Į laisvę“, smulkioji periodika. Visas skaimeninimo projektas yra gavęs 12,4 mln. litų ES paramą.
Lietuvos skautai ES Struktūrines lėšas panaudojo įgyvendindami nacionalinį plėtros projektą „Dievui. Tėvynei. Artimui“ – projektu plečiant skautų veiklą visoje Lietuvoje, pritraukiant į skautišką veiklą naujų narių ir suaugusių savanorių vadovų, steigiant ir palaikant naujus skautiškus vienetus. ES lėšomis išleista Skautų vadovo knyga, skirta skautų vadovams ir kitiems jaunimo organizacijų vadovams, dirbantiems su 11-15 m. jaunimu.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ES paramą daugiausiai naudoja įgyvendindami mokymo, konsultavimo, partnerystės vystymo projektus: pvz., pakelta 415 darbuotojų (Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai) kvalifikacija; parama, mentorystė ir konsultacijos socialinio verslo įmonėms; suorganizuota 17 įmonių (baldų gamyba, IT programavimas) dalyvavimas 9 tarptautinėse parodose ir verslo misijose; 80-čiai startuolių (Lietuva, Bulgarija, Turkija), turinčių inovatyvaus verslo idėją, ir naujai įkurtų įmonių atstovams organizuoti mokymai inovacijų, projektų valdymo, verslumo, intelektinės nuosavybės teisių temomis bei sukurta internetinė platforma, skirta interaktyviems mokymams inovacijų, projektų valdymo, verslumo, intelektinės nuosavybės teisių temomis bei kt.

Ekskursijų festivalio Ekskursas R13 nuotraukos.