Spalio 21 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje įvyko forumo debatai Europos investicijų tema “Į ką ES investuoja Jonavoje? Aš žinau, o ar žinai Tu?”.
Renginio pradžioje Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė D. Lukoševičiūtė-Burneikienė trumpai supažindino su ES Sanglaudos politikos apimtimi, tikslais ir finansiniais intstumentais, per kuriuos ES parama pasiekia įvairius Lietuvos objektus. Sanglaudos politikos poveikis pasireiškia didžiulėmis investicijomis, kurios kai kuriose šalyse siekia iki 4 % jų BVP.

Lietuvoje 2006-2013 m. finansinės ES paramos rezultatai (buvo panaudota 5,7 mlrd.eurų regionų plėtrai): sukurta 14 470 naujų darbo vietų, iš kurių 2100 mokslinių tyrimų ir technologinįs plėtros srityje, o 1043 – turizmo sektoriuje, finansuotos 133 naujai įkurtos įmonės, daugiau nei 1300 renovuotų daugiabučių namų energijos efektyvumas padidėjo 67 proc., sukurta 116 MW papildomų atsinaujinančios energijos pajėgumų, paremta 1440 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų, sukurti ir veikia 27 mokslinių tyrimų centrai, beveik 122000 gyventojų prisijungė prie naujai įrengtų nuotekų valymo tinklų, rekonstruota apie 1660 km automobilių kelių, iš kurių 392 km priklauso TEN-T kelių tinklui, rekonstruota beveik 450 km geležinkelio kelių. Dabartiniu finansiniu laikotarpiu (2014–2020 m.) Lietuvai skirta 8,386 mlrd. eurų iš penkių Sanglaudos politikos fondų.

O kaip gi ES paramą pajuto beveik 27 000 gyventojų turinti Jonava? Kokie svarbiausi projektai mieste buvo paremti ES lėšomis? Kiek europiniais pinigais buvo prisidėta prie jonaviečių socialinio, ekonominio, infrastruktūrinio, ekologinio ir kultūrinio gerbūvio? Gal naudojamės tuo kaip savaime suprantamu dalyku? Ar panaudojome ES pinigus ten, kur labiausiai reikia: gal Lietuvoje (ir Jonavoje) daugiausiai ES investicijų – į asfaltą, o ne į žmones? Apie tai ir debatavo šeši Jonavos gimnazistai, pasiruošę ir susirinkusiai auditorijai pristatę argumentuotas kalbas apie ES investicijas jų gimtąjame mieste. Kiekvienas debatuotojas pasirinko ir pristatė atskiras sritis, kuriose europinės investicijos ženkliai pagerino padėtį: Laimonas Vailenka pristatė ES indėlį į gyvenamųjų namų renovaciją, Rojus Malinauskas – ES investicijas Jonavos švietimo srityje, Eglė Sukockytė kalbėjo apie ES lėšas gerinant laisvalaikio kultūrą mieste. Buvo kalbėta apie ES indėlį gerinant sveikatos priežiūros sistemą, su vizualine informacija buvo pristatyta būsima geležinkelio tilto per Nerį rekonstrukciją (kas leis ne tik padidinti traukinių važiavimo greitį, bet ir sumažins triukšmo taršą gyventojams). Visi debatuotojai reagavo vieni į kitų kalbas, gynė savo pozicijas, atsakė į auditorijos, Vertinimo komisijos ir vieni kitų klausimus. Taip pat paskatinti Vertinimo komisijos narės, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorės Daivos Skebienės, siūlė idėjas būsimoms investicijoms, kaip praturtinti jaunimo laisvalaikį Jonavoje.

Debatų nugalėtoju (Vertinimo komisija – 70 % galutinio balo bei renginio žiūrovai – 30 % galutinio balo nuomone) buvo paskelbtas Jonavos Senamiesčio gimnazistų prezidentas, abiturientas Osvaldas Rodaitis, įsigilinęs ir pristatęs ES investicijas į Jonavos kultūrą: Jonavos kultūros centrą ir Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią.
Debatus organizavo Kauno Europe Direct informacijos centras ir Jonavos Senamiesčio gimnazija.
Renginio nuotraukos