Šiemet Latvija mini 10-ąsias euro metines. Šia proga mūsų kolegos – Jēkabpils Europe Direct centras rengia gražiausio dizaino 2 euro monetų rinkimus, prie jų prisijungiame mes, Kauno Europe Direct centras, du Vokietijos Europe Direct centrai: Bocholt ir Stuttgart bei Área Metropolitana de Lisboa Europe Direct centras iš Portugalijos.

Balsuoti galima atskirai už kiekvienos rinkimuose dalyvaujančių šalių euro monetas (t.y. Latvijos, Vokietijos ir Portugalijos), išskyrus savo šalies monetas (mūsų gražiausią monetą išrinks latviai, vokiečiai ir portugalai):

Gražiausia Vokietijos moneta: https://forms.gle/VRv9cR6FNeaM7Po26
Gražiausia Latvijos moneta: https://forms.gle/gd4qqH2hVnMM92aA8
Gražiausia Portugalijos moneta: https://forms.gle/AxXiAiRjoJ1Zw6p88

Ar žinojote, kad ant 1 ir 2 Latvijos euro monetos pavaizduota jauna latvė tautiniais rūbais? Šis motyvas paimtas iš 1929 m. išleistos sidabrinės 5 latų monetos. Užrašas ant monetos briaunos: DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (Dieve, laimink Latviją) – tai pirmosios Latvijos himno eilutės.

O gal teko laikyti rankose portugališką monetą? Ant 1 ir 2 portugališkų euro monetų pavaizduotos Europos žvaigždžių apsuptos šalies pilys ir herbas, o centre – 1144 m. karališkasis antspauda: tai simbolizuoja dialogą, apsikeitimą vertybėmis ir Europos kūrimosi raidą.

Ir tikrai dažna – Vokietijos euro moneta su tradiciniu valstybės simboliu – ereliu, apsuptu Europos žvaigždžių. užrašas ant 2 euro monetos briaunos: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (vienybė, teisingumas ir laisvė).

Taip pat kiekviena eurozonos šalis gali išleisti po dvi progines monetas per metus. Šių monetų charakteristikos ir viena – bendroji – pusė yra tokios pat kaip ir įprastų 2 eurų monetų. Jos skiriasi tik nacionalinės pusės dizainu, skirtu kokiai nors progai paminėti. Kaip proginės gali būti išleidžiamos tik 2 eurų nominalo monetos. Proginės monetos yra teisėta atsiskaitymo priemonė visoje euro zonoje. Tai reiškia, kad jomis galima atsiskaityti ir jas privaloma priimti kaip ir visas kitas eurų monetas.

Balsavimas vyks iki vasario 3 dienos. Bus labai įdomu sužinoti, kuri mūsų moneta pasirodys gražiausia latviams, vokiečiams ir portugalams: gal su gražiausiu žodžiu “Ačiū”, gal – vaizduojanti vieną iš baltų kultūros simbolių – gintarinį skridinį, o gal lietuviškoms sutartinėms skirta moneta?