Konferencijos dėl Europos ateities renginys – „Ateitis Tavo rankose! : diskusija apie Europos Sąjungos lyderystę ateities pasaulyje“ įvyko 2021 m. lapkričio 29 d. Kaune,  J. Jablonskio gimnazijoje. Renginį sudarė dvi dalys – interaktyvi užsienio politikos, tarptautinių santykių bei ES ekspertų (VU TSPMI Jean Monnet Chair profesoriaus R. Vilpišausko, ambasadoriaus migracijai L. Linkevičiaus ir VU TSPMI dėstytojos dr. I. Giedraitytės) diskusija bei po jos sekusios kūrybinės dirbtuvės. Jų metu dalyviai buvo suskirstyti į 7 grupes bei su ekspertų ir moderatorių pagalba aptarė esmines problemas Europos lyderystės srityje bei diskutavo apie konkrečius jų sprendimo būdus. Pagrindiniai aptarti klausimai apėmė jaunimo politinį aktyvumą, klimato kaitą, žmogaus vertybių klausimus, ES institucijų sprendimų priėmimo procedūras ir jose valstybėms tenkančią galią, švietimą ir kt. Dalyvių siūlymai buvo patalpinti Sli.do platformoje, pakomentuoti ekspertų, o bendro balsavimo metu idėjos išreitinguotos pagal aktualumą. Renginyje dalyvavo daugiau nei 50 vyresniųjų klasių J. Jablonskio gimnazijos mokinių. Kiekvieną grupę būrė aktyvūs mokinių atstovai, kas įrodo aukštą mokinių susidomėjimą bei šios temos aktualumą. Renginio metu mokyklos žurnalistų būrelis taip pat atliko interviu su L. Linkevičiumi bei R. Vilpišausku, todėl tikėtina, kad diskusijos rezultatai nesibaigs ties renginiu, o idėjos ir toliau bus diskutuojamos kituose formatuose.

Kauno J. Jablonskio gimnazijos mokiniai pasiūlė daugiau nei dvidešimt idėjų atsakingos Europos lyderystės pasaulyje įtvirtinimui. Bendrų diskusijų ir balsavimo metu buvo išrinktos penkios daugiausiai palaikymo sulaukusios idėjos:
1. Pokyčiai balsavimo procese ir veto teisės taikyme. Valstybės balso svoris ir galimybė vetuoti sprendimus turėtų būti tiesiogiai susiję su klausimo aktualumu jai.
2. Aktyvesnė kova su klimato kaita. Mažiau išmetamųjų dujų ir lėtesnės miškų kirtimo apimtys, taikant ribojimus bei lengvatas verslui.
3. Aktyvesnis jaunimo politinis dalyvavimas. Jaunosios kartos švietimas, informuojant apie galimybes įsitraukti į ES valdymą.
4. Įtraukios visuomenės kūrimas. Visavertis pažeidžiamų grupių įgalinimas ir visuomenės informavimas šia tema.
5. Vieningas požiūris į žmogaus teises. Visose ES šalyse galiojanti žmogaus teisių samprata ir jų apsaugos mechanizmai.

 

Renginio organizatoriai – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas,  Kauno Europe Direct centras, partneriai – Jaunimo Europos komandos narė Milda Gadliauskaitė.

VU TSPMI informacija