Gruodžio 7 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje įvyko  Kauno Europe Direct centro socialinių partnerių – Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) atkūrimo 30-mečio minėjimas. Atsikūrusių moterų organizacijų Nepriklausomoje Lietuvoje strategijas – Lietuvos universitetų moterų asociacijos atvejį renginyje pristatė VU Kauno fakulteto prof. Virginija Jūrėnienė. Apie organizacijos praeitį ir dabartį kalbėjo pirmoji LUMA prezidentė prof. Aušrinė Marija Povilionienė. Išsamią LUMA veiklos apžvalgą – įvairiapusiškas išsilavinusių moterų švietėjiškas ir savęs švietimo  iniciatyvas Lietuvoje ir pasaulyje pristatė dabartinė LUMA prezidentė Dalia Poškienė: be pagrindinių savo veiklos sričių – Moters studijų centrų kūrimo, feminologijos mokslinių tyrimų, moters asmenybės ugdymo, švietėjiškų, moralės klausimų, LUMA narės aktyviai dalyvauja sveikos gamtinės aplinkos išsaugojimo, sveikatinimo, kultūros puoselėjimo klausimais įvairiose konferencijose, seminaruose, yra  sukūrę respublikos mastu gamtosaugos klausimais moterų organizacijų “tinklą“, aktyviai dalyvauja leidybiniame darbe, rengia savo kūrybos parodas ir kt. LUMA veiklas tarptautinėje erdvėje pristatė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros komiteto pirmininkė, LUMA Garbės narė Jūratė Caspersen. Su mokymosi visą gyvenimą patirtimis supažindino Kauno Trečiojo amžiaus universiteto rektorė prof. Nijolė Petronėlė Večkienė. Ilgamečio LUMA ir Kauno Europe Direct centro bendradarbiavimo svarbiausius akcentus apžvelgė Kauno Europe Direct vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė. Minėjimo dalyviams koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“. Po įdomios ekskursijos po Vilniaus universiteto biblioteką, aplankant Pranciškaus Smuglevičiaus, Joachimo Lelevelio sales ir užkopiant į observatorijos bokštą visi sudalyvavo lumietės tautodailininkės Dalios Kerpauskienės tekstilinių gobelenų parodos „Trumpa akimirka: tik 30 metų” atidaryme.

Daugiau apie Lietuvos universitetų moterų asociaciją yra čia.

Renginio akimirkos yra čia.