Periodiniame recenzuojamame moksliniame leidinyje „Taikomieji moksliniai tyrimai“ (Šiaulių valstybinė kolegija) 2022, T.1, Nr.2 (ISSN 2783-6290) buvo publikuotas mokslinis tiriamasis straipsnis „Smulkiojo verslo subjektų vadovų požiūris į ES struktūrinių fondų investicijas labai mažoms įmonėms”, kurio viena iš autorių – Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė (kiti autoriai: Kauno kolegijos dėstytojos Janina Endriukaitienė, Lina Kupstienė, Virginija Piligrimienė, Vilniaus universiteto studentė Monika Vaškytė). Bendro straipsnio parengimas – tai dar vienas ilgamečio bendradarbiavimo su Kauno kolegija aspektas.

Straipsnyje  apibūdinama  smulkiojo  verslo  reikšmė  šalies  ūkiui bei   teisinis   reglamentavimas, apžvelgiamos ES  struktūrinių  fondų investicijos Lietuvos  verslui,  akcentuojant investicijas smulkiajam verslui, aptariamos ES struktūrinių fondų investicijų verslui perspektyvos. Analizuojami atlikto tyrimo, kuriuo siekiama  atskleisti  smulkiųjų  įmonių  vadovų  požiūrį  į  ES  struktūrinių  fondų investicijas labai  mažoms įmonėms,  rezultatai.  Išskiriami  respondentų  pasiūlymai:  teikti  nemokamas  konsultacijas  labai  mažoms įmonėms, suinteresuotoms gauti ES struktūrinių fondų investicijas, netaikyti labai mažoms įmonėms nuosavų lėšų indėlio į projektą reikalavimų, mažinti biurokratiją atsiskaitant už gautas investicijas, pagreitinti paraiškų vertinimą, trumpinti laikotarpį nuo paraiškos patvirtinimo iki realaus pinigų gavimo.

Straipsnio nuoroda yra čia.
https://ojs.svako.lt/TMT/article/view/72/71