Pastaraisiais metais Europą bei pasaulį vis dažniau sudrebina įvairios krizės, o greitų sprendimų reikalauja sudėtingi saugumo, klimato kaitos, darnaus vystymosi ar ekonomikos gaivinimo klausimai. Bendras atsakas į COVID-19 pandemiją parodė, jog šių problemų sprendimui būtinas bendradarbiavimas tiek Europos Sąjungos viduje, tiek už bendrijos ribų. ES aktyviai dalyvauja pasauliniuose procesuose, stiprindama partnerystę su valstybėmis bei organizacijomis, su kuriais esame susaistyti bendrų vertybių ir tikslų. Vis dėlto, bendrijos reikšmė ateities pasaulyje išlieka glaudžiai susijusi su sprendimais politikos srityse, kuriose daugiausiai galių turi nacionalinės valstybės, bei jų interesais.

Ar įmanomas bendras visų ES valstybių sutarimas užsienio politikos bei saugumo klausimais? Kaip rasti kompromisą išsiskiriant nacionalinių valstybių pozicijoms: kuriems klausimams pakanka daugumos, o kada reikalingas kiekvienos šalies pritarimas? Kuriems regionams reikėtų skirti daugiausiai dėmesio kaimynystės ir vystomojo bendradarbiavimo politikoje? Kaip ES gali sustiprinti savo kaip atsakingos lyderės poziciją pasaulyje: kas labiausiai skatina, o kas, priešingai, stabdo šį procesą?

2021 m. lapkričio 29 d. (pirmadienį), 15 val. kviečiame  dalyvauti diskusijoje apie Europos Sąjungos užsienio politiką, saugumą bei bendrijos svarbą ateities pasaulyje, kuri vyks Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje (Aušros g. 3, Kaunas). Renginio metu vyks idėjų dirbtuvės, kurių metu kartu su  gimnazijos bendruomene ieškosime atsakymų, kokie pokyčiai reikalingi, siekiant įtvirtinti ES lyderystę pasaulinių problemų sprendime.

Įžvalgas apie šios srities aktualijas pateiks ir prie kūrybinių dirbtuvių prisijungs ekspertai: LR ambasadorius migracijai Linas Linkevičius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas ir VU TSPMI dėstytoja dr. Ieva Giedraitytė.

Šis renginys – nuo šių metų rugsėjo vykstančio Konferencijos dėl Europos ateities renginių ciklo dalis. Reikšdami savo idėjas ir lūkesčius šiame renginyje, galite daryti įtaką Europos žmogaus teisių politikai bei prisidėti prie diskusijos apie pamatines bendrijos vertybes. Renginio dalyvių siūlymai bus pateikti Konferencijos dėl Europos ateities platformoje: https://futureu.europa.eu/?locale=lt

Ateitis tavo rankose!

Visoje Lietuvoje įvyks devynios piliečių diskusijos, kurių metu bus aptariamos problemos ir galimi jų sprendimai svarbiausiose ES valdymo srityse. Renginių metu įžvalgomis dalinsis ir kartu su renginio dalyvėmis/-iais idėjas Europos ateičiai vystys žymiausi savo srities ekspertai.

Kaip dalyvauti? Prisijunk prie renginių:

  • Gruodžio 2 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Telšių bendruomenėmis, tema: klimato kaita ir aplinka)
  • Gruodžio 9 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Šiaulių bendruomenėmis, tema: ekonomika)
  • Sausio 20 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Klaipėdos bendruomenėmis, tema: piliečių dalyvavimas)
  • Sausio 27 d., 16 val. (nuotoliniu būdu su Tauragės bendruomenėmis, tema: švietimas)
  • Vasario mėnesį vyks baigiamasis renginys Vilniuje, kurio metu bus apibendrintos visuose renginiuose išsakytos idėjos.

 

Diskusijų ciklą organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Europe Direct centrai, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas, partneriai – aktyvūs Jaunimo Europos komandos nariai.

Šis diskusijų ciklas – Konferencijos dėl Europos ateities dalis. Konferencija dėl Europos ateities – tai bendras metus truksiantis Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos, kurie veikia kaip lygiaverčiai partneriai su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, projektas. Svarbiausias Konferencijos tikslas – suteikti galimybę žmonėms visoje Europoje dalytis idėjomis ir padėti formuoti mūsų žemyno bendrą ateitį.

Norėtumėte sudalyvauti kituose renginiuose, surengti savo diskusiją ar pasidalinti idėjomis dėl Europos ateities? Apsilankykite  https://futureu.europa.eu/?locale=lt.