Net 174 įvairių Europos šalių mokyklų kalėdinės eglutės artėjant žiemos šventėms pasipuoš Kauno pradinukų sukurtais žaisliukais. Galimybę ne tik savo rankomis kurti kalėdinius žaisliukus, bet ir mainytis jais su kitomis Europos mokyklomis jau ne pirmus metus Kauno moksleiviai turi dalyvaudami tarptautiniame projekte “Christmas Tree Decoration Exchange” (“Kalėdinių žaisliukų mainai”).

Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą programas. Be to, Komisija priėmė ketvirtą rekomendaciją, kurioje apžvelgiama Graikijos padaryta pažanga siekiant sukurti visapusiškai veikiančią prieglobsčio sistemą ir išdėstoma laipsniško asmenų perdavimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo procedūra.

Pasirašyta pirmoji Investicijų plano Europai sutartis Lietuvoje pagal „InnovFin“ priemonę mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiaulių bankas pasirašė paskolos sutartį su seifų gamybos bendrove „Seifuva“ – įmonei suteikta 689 tūkst. eurų paskola investicijoms į pažangią gamybos sistemą. Tai pirmoji Šiaulių banko paskola verslui, suteikta penkeriems metams pagal naująją inovatyvaus verslo finansavimo priemonę „InnovFin“.

Europos Komisija patvirtino iš ES biudžeto skiriamą 222,7 mln. eurų vertės investicijų paketą, skirtą paremti Europos perėjimui į tvaresnę ir mažo anglies dioksido kiekio ekonomiką. ES finansavimas pritrauks papildomų investicijų, tad į 23 valstybėse narėse įgyvendinamus 144 naujus projektus (4,1 mln eurų finansavimas skirtas ir lietuviškam projektui) iš viso bus investuota 398,6 mln. eurų.

Naudingos nuorodos

  •  
     


     

User Login